16-09-2022

ENGIE kiest Technip Energies als EPC-aannemer

Op 9 september 2022 is er een belangrijke mijlpaal voor het HyNetherlands-project behaald met het kiezen van Technip Energies als de EPC-aannemer en John Cockerill als leverancier van elektrolysers voor de waterstofcentrale. De eerste grote stap vooruit is een belangrijke mijlpaal in het plan van het project, waarvan fase 1 bestaat uit een nieuwe elektrolyser van 100 MW die waterstof zal produceren voor de productie van e-methanol en het leveren van hernieuwbare waterstof aan de lokale transport- en industriesectors.

“Het is sinds 2021 een marathon geweest met de definitie van de aanbestedingsstrategie. Er zijn vele obstakels overwonnen om bij de keuze van deze kwalitatieve EPC-consortium te komen. We zijn erg trots op deze prestatie die de toewijding en deskundigheid van onze teams benadrukt, en we zien uit naar onze samenwerking met het consortium van Technip Energies en John Cockerill.” Grégory Bartholomé – Project Manager van HyNetherlands

HyNetherlands: een grootschalige groene waterstof- en industriële waardeketen

Het HyNetherlands-project is in 2019 gestart met een langetermijnvisie om een belangrijke rol te spelen in de decarbonisatie van industriële en transportsectoren in de regio, met plannen om de elektrolysercapaciteit van 100 MW in 2025 op te schalen naar 1,85 GW in de beginjaren van 2030. ENGIE werkt samen met OCI, de grootste producent van methanol van Europa, en EEW, koploper op het gebied van de productie van elektriciteit en warmte van de thermische terugwinning uit afval, om een van de eerste grootschalige industriële waardeketens in Europa voor de productie van e-methanol te ontwikkelen. De eerste fase van het project zal de bouw van een 100 MW-elektrolysecentrale zijn door Technip Energies en John Cockerill. Deze centrale wordt vijf keer groter dan de centrales die momenteel bestaan.
De centrale wordt gevoed met hernieuwbare elektriciteit van windmolens langs de kust in de Noordzee. Er wordt genoeg hernieuwbare waterstof geleverd voor de productie van e-methanol en om een decarbonisatieoplossing te bieden voor meerdere industriesectoren met een grote koolstofvoetafdruk.

Technip Energies is een Engineering & Technology-bedrijf dat het voortouw neemt bij de energietransitie, met leidende posities in Liquefied Natural Gas (LNG), waterstof en ethyleen, evenals het groeien van de marktposities voor blauwe en groene waterstof, duurzame chemie en CO2-beheer. Het bedrijf heeft baat bij haar krachtige leveringsmodel voor projecten dat ondersteund wordt door uitgebreide technologie, producten en diensten. Onze 15.000 mensen die werkzaam zijn in 34 landen zetten zich volledig in om de innovatieve projecten van onze klanten werkelijkheid te maken, door grenzen te verleggen voor de versnelling van de energietransitie en een betere toekomst.

Technip Energies staat op de Euronext Paris met ADR’s (American depositary receipts) en handelt in de Verenigde Staten. Bezoek de website

John Cockerill is een wereldspeler met betrekking tot de energietransitie. De Group, met meer dan 200 jaar ervaring in energie en de industrie daarachter, is momenteel bezig met het ontwikkelen van innovatieve technologische oplossingen die bijdragen aan de decarbonisatie van menselijke activiteiten. 

Dit doen ze door bijvoorbeeld nieuwe productiecapaciteiten voor elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te ontwikkelen, groene elektriciteit op te slaan en door de elektriciteitoutput van bestaande elektriciteitscentrales en industriële installaties te optimaliseren. Dit alles gericht op specifieke behoeften van hun klanten en de industriële en energiesector, zoals: 

  • Eenheden voor de productie
  • Opslag en distributie van groene waterstof
  • Ontvangen voor centrales van thermische zonne-enerigie
  • Geïntegreerde eenheden voor de productie
  • De opslag en het beheer van groene elektriciteit
  • Windenergie en hydro-elektrische installatieonderhoud
  • De automatisering van industriële processen

John Cockerill levert dus zijn technologische bijdrage aan het gevecht tegen klimaatverandering. In 2021 behaalde het in 23 landen verspreid over 5 continenten een omzet van 947,46 miljoen euro. Bezoek de website