21-12-2022

HyNetherlands geselecteerd door de Nederlandse overheid in IPCEI-tender

HyNetherlands: een innovatief project van gemeenschappelijk Europees belang

Op 21 december heeft de Nederlandse overheid aangekondigd dat ze het 100 MW groene HyNetherlands-waterstofproject zal ondersteunen als onderdeel van Important Projects of Common European Interest (IPCEI) (Belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang). Het is één van de zeven Nederlandse projecten die onderdeel zijn van deze IPCEI-fase ‘H2Use’. Eerder dit jaar werd het HyNetherlands-project officieel erkend en als IPCEI aangemeld door de Europese Commissie. Met de steun van de Nederlandse overheid en de officiële kennisgeving van de Europese Commissie, kan het project nu verdergaan naar het volgende stadium, met als doel een investeringsbesluit te nemen voor de eerste 100 MW volgend jaar.

Pierre Devillers, Country Manager ENGIE Netherlands “HyNetherlands is een uniek project in Europa dat een belangrijke rol kan spelen in de ontwikkeling van de Hydrogen Valley in het noorden van Nederland. Daarom zijn we dankbaar voor de IPCEI-steun van de Nederlandse overheid, de samenwerking met onze projectpartners en de bredere regio.”

De eerste fase van het project bestaat uit een nieuwe elektrolyserfaciliteit van 100 MW op de locatie van ENGIE Eems. Deze elektrolyser zal waterstof gaan produceren voor de productie van e-methanol en het leveren van hernieuwbare waterstof aan de lokale transport- en industriesectoren. HyNetherlands heeft als doel om een van de eerste grootschalige industriële waardeketens in Europa te ontwikkelen, bouwen en exploiteren voor de productie van e-methanol door hernieuwbare waterstof en biogene CO2 te combineren in het noorden van Nederland (provincie Groningen).

De ambitie op lange termijn van HyNetherlands is om de bijdrage aan de decarbonisatie van industrie en transport te vergroten in het noorden van Nederland en daarbuiten. Deze ambitie wordt vormgegeven door geleidelijke opschaling van de productiecapaciteit van de elektrolysers van 100 MW in 2025 naar 1,85 GW in de beginjaren van 2035. Het project en de bijbehorende roadmap hebben de potentie om de basis voor de energiezekerheid voor Europa te leggen met een volledige gedecarboniseerde waardeketen. Tegelijkertijd verbindt en integreert het project de elektriciteit- en gasinfrastructuur van de toekomst.

“HyNetherlands zal op een nationale schaal bijdragen aan de CO2-reductiedoelstellingen. De IPCEI-steun zal de roadmap van HyNetherlands inluiden en de weg effenen naar het decarboniseren van meerdere industriële sectoren met een grote koolstofvoetafdruk.” – Gregory Bartholomé, Project Manager van HyNetherlands