20-04-2023

HyNetherlands team host van cursus New Energy Business School

Deze week was het HyNetherlands team de host van de cursus ‘European Energy Strategy, Trends in Transition’ gegeven door New Energy Business School op ons kantoor in Brussel.

Het 4-daagse programma gaf deelnemers van verschillende bedrijven een kijkje in hoe de klimaatdoelen van Parijs van 2015 leiden tot een verschuiving van een op fossiele brandstoffen gebaseerd energiesysteem naar een zero-emissie systeem, gebaseerd op hernieuwbare energie. Alle belangrijke economische, technologische, politieke en regelgevende aspecten van deze grote verandering kwamen aan bod en de groep besprak kansen met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen rond elektrificatie, groene gassen, smart grids en smart cities, dit met een focus op waterstof.

Het HyNetherlands team gaf een presentatie over de activiteiten van ENGIE in het algemeen, onze focus op waterstof en in het bijzonder het HyNetherlands project.